NYHETER

Brukermedvirkning i VTA-tiltaket

Hvordan Sens Arbeidsinkludering legger til rette for at våre VTA-medarbeidere kan påvirke tjenesten vi leverer dem.   En betydningsfull rettighet i vårt samfunn handler om muligheten til å påvirke beslutningsprosesser og utformingen av…

Les mer