Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen vil vi beskrive hvordan Sens Gruppen behandler personopplysninger og hvem som er ansvarlig for behandlingen.


Personopplysninger

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Som registrert har du rett til innsyn i personopplysninger som er registrert om deg. Du har også rett til:

Å korrigere personopplysningene dine.

Å få slettet personopplysningene dine.

Å begrense behandlingen som gjelder deg selv.

Å motsette deg behandlingen.

Å trekke tilbake et samtykke.

Å få utlevert og benytte egne personopplysninger (dataportabilitet).

 

Ansvar for behandling av personopplysninger

Sens Gruppen er ansvarlig for personopplysninger vi behandler. Dette er opplysninger om egne ansatte, deltakere, kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Sens Gruppen har ansvar for å følge gjeldende regler om personopplysninger.

 

Informasjonskapsler

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å hente ut statistikk for vår nettside.  Google Analytics bruker informasjonskapsler som gir oss svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

 

Personvernombud

Sens Gruppen har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både deltakere og ansatte ved Sens Gruppen. Personvernombudet kan kontaktes via e-post: personvernombud@sens.no

Dersom du mener at Sens Gruppen ikke overholder dine rettigheter i henhold til Personopplysningsloven eller på annen måten bryter loven, ber vi deg kontakte oss snarest. Du har også rett til å sende inn klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no