Varig tilrettelagt arbeid | VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er et tilbud for mennesker som har innvilget uføretrygd, og ønsker å jobbe. Arbeidsoppgavene tilpasses og tilrettelegges for den enkelte, slik at egne ressurser utvikles og deltakeren opplever mestring i arbeidssituasjonen.

Deltaker i VTA er arbeidstaker med arbeidskontrakt. I tillegg til uføretrygden mottar deltakere godtgjørelse ut fra oppmøte.

Deltaker følges opp av en primærveileder, og mottar også individuell oppfølging fra andre ressurser ved avdelingen.

Arbeidssituasjon følger deltakers preferanser og forutsetninger, og deltaker kan arbeide ved en av Sens sine interne arenaer eller hos en ekstern bedrift. Det legges også til rette for at deltaker kan bytte arena ved ønske og behov. I Sens har vi arbeidsoppgaver knyttet til logistikkavdelingen, kantinen og kontor/servicesenteret.

VTA er ikke tidsbegrenset. Det vil si at deltaker kan jobbe hos oss så lenge det er hensiktsmessig og vedkommende selv ønsker det. NAV skal likevel jevnlig vurdere om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

 

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Gi oss tilbakemelding ved å klikke deg inn på vår brukerundersøkelse. Du finner brukerundersøkelsen her.

 

For mer informasjon om tiltaket vennligst kontakt fagansvarlig Håkon Vaage.

Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering
977 26 800
Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering

Håkon Vaage

Fagansvarlig
948 67 018
Håkon Vaage

Fagansvarlig