Print

Varig tilrettelagt arbeid | VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin arbeidsevne. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.

Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Målet for VTA- deltakelse er å utvikle ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver og styrke mulighetene for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv.

Dersom du er VTA- deltaker i Sens vil du få tett oppfølging av en veileder/ spesialpedagog. Ved oppstart vil du få bistand til å kartlegge ressurser, arbeidshinder og karrieremål på vårt karrieresenter, Kompasset.

Vi jobber etter metodikken Supported Employment (SE), hvor overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Våre veiledere har et stort nettverk av bedrifter som ønsker å legge til rette for arbeidsinkludering, og våre veiledere sikrer tett oppfølging på en arbeidsplass som matcher dine jobbønsker.

Dersom det er behov for arbeidstrening i et skjermet arbeidsmiljø, vil du få opplæring og oppfølging av en fagveileder i kantinedrift, byggdrift (vaktmester), produksjon eller resepsjon/ administrasjon.

Sens Arbeidsinkludering er godkjent lærebedrift i institusjonskokkfag, byggdriftfag (vaktmester) og IKT- servicefag. Vi gir mulighet til å formalisere egen kompetanse, ved å ta fagbrev som lærling eller oppnå kompetansebevis som lærekandidat. Gjennom læreløpet følges du opp av pedagog og fagveileder, som sikrer tilrettelagt oppfølging og studiestøtte.

 

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Gi oss tilbakemelding ved å klikke deg inn på vår brukerundersøkelse. Link til ny undersøkelse kommer snart.

 

For mer informasjon vedrørende et samarbeid eller omvisning, kontakt  Elisabet Askjer Nordahl.

Elisabet Askjer Nordahl

Avdelingsleder VTA
906 42 277
Elisabet Askjer Nordahl

Avdelingsleder VTA