Visjon og verdier

Sens Gruppens verdigrunnlag sier noe om hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi jobber. Våre verdier er kompetanse, engasjement, pålitelighet og samfunnsansvar.

Kompetanse
Det er viktig for oss å ha en faglig trygghet innenfor våre arenaer. Det innebærer faglig utvikling og delingskultur. Vi arbeider metodisk for å sikre en varig tilknytning til arbeidslivet for våre deltakere.

 

Engasjement
Vi bidrar, er initiativrike og bryr oss. Engasjerte medarbeidere bidrar til motivasjon og skaper et jobbhåp hos våre deltakere.

 

Pålitelighet
Tillit, stabilitet og forutsigbarhet er sentralt i samarbeid med næringslivet, deltakere og kollegaer. Vi møter de forventningene som blir satt og er et trygt valg.

 

Samfunnsansvar
Gjennom styrket kompetanse og et strategisk samarbeid med næringslivet bidrar Sens til at mennesker kommer ut i arbeid. Dette skaper et inkluderende, mangfoldig og bærekraftig samfunn.

 

Visjon- Det meningsfylte valget
I Sens ønsker vi å skape en hverdag med mening- for ansatte, deltakere, bedrifter og samfunnet som helhet. Vi bygger en bro mellom individ og samfunn og bidrar til selvforsørgelse og sosialt fellesskap.