Senter for jobbmestring

I Senter for Jobbmestring tilbys personer med lettere til moderate angst- og depresjonssymptomer arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte for å komme i – eller beholde arbeid. Samtlige følges opp av en Jobbspesialist fra Sens og en kognitiv terapeut fra NAV.

Den kognitive terapeuten vil hjelpe med å håndtere og mestre de psykiske helseplagene i jobbsammenheng, mens jobbspesialisten bistår med jobbsøk, karriereveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen.

I Senter for Jobbmestring jobbes det etter de metodiske prinsippene for Individuell Jobbstøtte (IPS). I metodikken fokuseres det blant annet på hurtig oppstart av jobbsøk som baserer seg på deltakers interesser og ferdigheter. Det overordnede målet er hjelp til å mestre de psykiske plagene og rask oppstart i en ordinært lønnet jobb, som man trives – og mestrer å stå i over tid.

Oppfølgingen hver enkelt mottar inneholder karriereveiledning, hjelp til å finne egnet arbeidsplass og bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen. Et sentralt prinsipp i IPS er ubegrenset og individuelt tilpasset oppfølging. Deltakere og deres arbeidsgivere vil følgelig motta oppfølging som passer dem, så lenge det er behov.

Sens er leverandør av Senter for jobbmestring i Oslo, Akershus og Østfold.

For mer informasjon om tiltaket vennligst kontakt Helene Grjotheim Hareide eller Håkon Vaage.

Helene G. Hareide

Direktør Utvikling
930 21 663
Helene G. Hareide

Direktør Utvikling

Håkon Vaage

Fag- og kvalitetsansvarlig
948 67 018
Håkon Vaage

Fag- og kvalitetsansvarlig