Senter for jobbmestring

I Senter for Jobbmestring tilbys personer med lettere til moderate angst- og depresjonssymptomer arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte for å komme i – eller beholde arbeid. Samtlige følges opp av en Jobbspesialist fra Sens og en kognitiv terapeut fra NAV.

Den kognitive terapeuten vil hjelpe med å håndtere og mestre de psykiske helseplagene i jobbsammenheng, mens jobbspesialisten bistår med jobbsøk, karriereveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen.

I Senter for Jobbmestring jobbes det etter de metodiske prinsippene for Individuell Jobbstøtte (IPS). I metodikken fokuseres det blant annet på hurtig oppstart av jobbsøk som baserer seg på deltakers interesser og ferdigheter. Det overordnede målet er hjelp til å mestre de psykiske plagene og rask oppstart i en ordinært lønnet jobb, som man trives – og mestrer å stå i over tid.

Oppfølgingen hver enkelt mottar inneholder karriereveiledning, hjelp til å finne egnet arbeidsplass og bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen. Et sentralt prinsipp i IPS er ubegrenset og individuelt tilpasset oppfølging. Deltakere og deres arbeidsgivere vil følgelig motta oppfølging som passer dem, så lenge det er behov.

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Du kan gi din tilbakemelding ved å sende en epost til tilbakemelding@sens.no. Det er fint om du skriver hvilket tiltak du har vært i, og i hvilken periode. Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet iht. Personvernforordningen. Alle henvendelser vil bli besvart.

Tusen takk for at du vil bidra til at vi utvikler oss!

Sens er leverandør av Senter for jobbmestring i Oslo.

For mer informasjon om tiltaket, vennligst kontakt Afshan Rafiq.

Afshan Rafiq

Avdelingsleder OMS/SFJ
46706662
Afshan Rafiq

Avdelingsleder OMS/SFJ