Senter for jobbmestring

I Senter for Jobbmestring tilbys personer med lettere til moderate angst- og depresjonssymptomer arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte for å komme i – eller beholde arbeid. Samtlige følges opp av en Jobbspesialist fra Sens og en kognitiv terapeut fra NAV.

Den kognitive terapeuten vil hjelpe med å håndtere og mestre de psykiske helseplagene i jobbsammenheng, mens jobbspesialisten bistår med jobbsøk, karriereveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen.

I Senter for Jobbmestring jobbes det etter de metodiske prinsippene for Individuell Jobbstøtte (IPS). I metodikken fokuseres det blant annet på hurtig oppstart av jobbsøk som baserer seg på deltakers interesser og ferdigheter. Det overordnede målet er hjelp til å mestre de psykiske plagene og rask oppstart i en ordinært lønnet jobb, som man trives – og mestrer å stå i over tid.

Oppfølgingen hver enkelt mottar inneholder karriereveiledning, hjelp til å finne egnet arbeidsplass og bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen. Et sentralt prinsipp i IPS er ubegrenset og individuelt tilpasset oppfølging. Deltakere og deres arbeidsgivere vil følgelig motta oppfølging som passer dem, så lenge det er behov.

Sens er leverandør av Senter for jobbmestring i Oslo.

For mer informasjon om tiltaket, vennligst kontakt Lotte Alvik Nilsen.

Lotte Alvik Nilsen

Fagleder/ Avd.leder for SFJ
979 52 292
Lotte Alvik Nilsen

Fagleder/ Avd.leder for SFJ