Opplæring med støtte | OMS

I tiltaket Opplæring med støtte (OMS) får mennesker med psykiske helseutfordringer, sosiale utfordringer, kognitive svekkelser og/eller mild psykisk utviklingshemming individuelt tilrettelagt oppfølging. Tiltaket er for deltakere med godkjent vedtak om opplæring/utdanning fra NAV.

Formålet med tiltaket er å gi den enkelte deltaker målrettet oppfølgingsbistand som er nødvendig for å gjennomføre ønsket utdanningsløp. Tiltaket kan også brukes ved overgang til ordinært lønnet arbeid i etterkant av endt utdanning. Målet er at deltakerne skal få ordinært inntektsgivende arbeid og en varig tilknytning til arbeidslivet.

I Oppfølging med støtte jobbes det etter prinsippene i Supported Education (SEd) og Supported Employment (SE). Deltakere får bistand til å finne opplæring som går overens med egne interesser, ferdigheter, kompetanse og behov.

Norsk arbeidsliv er i rask endring. Ulike framskrivinger viser at kompetansegapet i arbeidslivet vil øke på flere områder fremover. Endringene vil gå hardest utover de med lav utdanning. Vi ser stadig at det er behov for kompetanse som sørger for varig tilknytning til arbeidslivet. Vi hjelper derfor deltakerne våre til å nå sine utdanningsmål gjennom tett individuell oppfølging. Fokuset vårt er å hjelpe mennesker til å oppnå varig tilknytning til arbeidslivet.Det handler blant annet om å bygge opp mestringstro, øke selvtillit og styrke arbeidshåpet.

Sens-veilederens rolle er avgjørende for å sikre måloppnåelse i samarbeid med deltakerne, opplæringsinstitusjoner, støtteapparat, arbeidsgivere og andre i nettverket det samarbeides med. Veileder sørger for å skape håp og fokus i prosessen, og for å nå målet. Han tilrettelegger for et målrettet løp, og bidrar med en strukturert, systematisk og planmessig fremdrift mot de opplærings- og yrkesmål som deltaker har.

Sens er leverandør av Oppfølging med støtte for NAV-kontorene i følgende bydeler: Alna, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Stovner, St. Hanshaugen, Grorud, Bjerke og Vestre Aker.

Forutsetningene for å kunne delta i dette tiltaket er at deltaker har et opplæringsvedtak fra NAV, og at NAV-veilederen henviser vedkommende til tiltaket.

Har du aktuelle kandidater er det bare å henvise de til oss. Trenger du mer informasjon kan du kontakte Afshan Rafiq, epost afshan.rafiq@sens.no

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Du kan gi din tilbakemelding ved å sende en epost til tilbakemelding@sens.no. Det er fint om du skriver hvilket tiltak du har vært i, og i hvilken periode. Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet iht. Personvernforordningen. Alle henvendelser vil bli besvart.

Tusen takk for at du vil bidra til at vi utvikler oss!

Afshan Rafiq
Avdelingsleder OMS/SFJ
Afshan Rafiq

Avdelingsleder OMS/SFJ