Oppfølging

I Oppfølgingstiltaket får mennesker med moderate og omfattende bistandsbehov individuelt tilrettelagt oppfølging, for å skaffe og beholde ordinært lønnet arbeid.

Sentrale aktiviteter innebærer karriereveiledning, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, rask oppstart av jobbsøk, tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon.

I Oppfølging jobbes det etter Supported Employment (SE) hvor prinsippet om ordinært arbeid står sentralt. Deltakere får bistand til å finne en jobb som går overens med egne interesser, ferdigheter, kompetanse og behov. Veileder bedriver et aktivt markedsarbeid på vegne av- og sammen med deltaker. Både deltaker og arbeidsgiver følges opp etter ansettelse, ved behov.

 

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Du kan gi din tilbakemelding ved å sende en epost til tilbakemelding@sens.no. Det er fint om du skriver hvilket tiltak du har vært i, og i hvilken periode. Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet iht. Personvernforordningen. Alle henvendelser vil bli besvart.

 

Tusen takk for at du vil bidra til at vi utvikler oss!

 

Sens er leverandør av Oppfølging i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Lillestrøm og Nedre Romerike.

For mer informasjon om tiltaket vennligst kontakt Kari Torvanger for Halden, Jane Jakobsen for Sarpsborg, Gunnar Bråten for Fredrikstad, Jorunn Hansen for Lillestrøm og Tim Andreas Engebakken for Nedre Romerike.

Jane Jakobsen

Avdelingsleder Sarpsborg
90952047
Jane Jakobsen

Avdelingsleder Sarpsborg

90952047
St. Marie gate 68, 1706 Sarpsborg

Gunnar Bråten

Avdelingsleder Fredrikstad
92429552
Gunnar Bråten

Avdelingsleder Fredrikstad

92429552
Hassingveien 40

Tim Andreas Engebakken

Avdelingsleder Nedre Romerike
969 24 494
Tim Andreas Engebakken

Avdelingsleder Nedre Romerike

Jorunn Hansen

Avdelingsleder Lillestrøm
947 99 129
Jorunn Hansen

Avdelingsleder Lillestrøm

Kari Torvanger

Avdelingsleder Halden
47 900 300
Kari Torvanger

Avdelingsleder Halden