Oppfølging

I Oppfølgingstiltaket får mennesker med moderate og omfattende bistandsbehov individuelt tilrettelagt oppfølging, for å skaffe og beholde ordinært lønnet arbeid.

Sentrale aktiviteter innebærer karriereveiledning, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, rask oppstart av jobbsøk, tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon.

I Oppfølging jobbes det etter Supported Employment (SE) hvor prinsippet om ordinært arbeid står sentralt. Deltakere får bistand til å finne en jobb som går overens med egne interesser, ferdigheter, kompetanse og behov. Veileder bedriver et aktivt markedsarbeid på vegne av- og sammen med deltaker. Både deltaker og arbeidsgiver følges opp etter ansettelse, ved behov.

 

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Gi oss tilbakemelding ved å klikke deg inn på vår brukerundersøkelse. Du finner brukerundersøkelsen her.

 

Sens er leverandør av Oppfølging i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Øvre Romerike, Lillestrøm, Nedre Romerike samt Nesodden og Nittedal.

For mer informasjon om tiltaket vennligst kontakt Kari Torvanger for Halden, Monica Gotteberg for Sarpsborg, Tomas Hofmo og Mari Ljungberg Bellaris for Fredrikstad, Jorunn Hansen for Lillestrøm, Tim Andreas Engebakken for Nedre Romerike, Siw Helen Kristiansen for Øvre Romerike og Kristin Randby Dahler for Nesodden og Nittedal.

Monica Gotteberg

Avdelingsleder Sarpsborg
480 42 111
Monica Gotteberg

Avdelingsleder Sarpsborg

Mari Ljungberg Bellaris

Avdelingsleder Fredrikstad
952 56 349
Mari Ljungberg Bellaris

Avdelingsleder Fredrikstad

Kristin Randby Dahler

Avdelingsleder JMO og Nesodden/ Nittedal
900 10 262
Kristin Randby Dahler

Avdelingsleder JMO og Nesodden/ Nittedal

Tim Andreas Engebakken

Avdelingsleder Nedre Romerike
969 24 494
Tim Andreas Engebakken

Avdelingsleder Nedre Romerike

Tomas Hofmo

Avdelingsleder Fredrikstad
977 71 577
Tomas Hofmo

Avdelingsleder Fredrikstad

Jorunn Hansen

Avdelingsleder Lillestrøm
947 99 129
Jorunn Hansen

Avdelingsleder Lillestrøm

Siw Helen Kristiansen

Avdelingsleder Øvre Romerike
920 38 821
Siw Helen Kristiansen

Avdelingsleder Øvre Romerike

Kari Torvanger

Avdelingsleder Halden
47 900 300
Kari Torvanger

Avdelingsleder Halden