Oppfølging

I Oppfølgingstiltaket får mennesker med moderate og omfattende bistandsbehov individuelt tilrettelagt oppfølging, for å skaffe og beholde ordinært lønnet arbeid.

Sentrale aktiviteter innebærer karriereveiledning, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, rask oppstart av jobbsøk, tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon.

I Oppfølging jobbes det etter Supported Employment (SE) hvor prinsippet om ordinært arbeid står sentralt. Deltakere får bistand til å finne en jobb som går overens med egne interesser, ferdigheter, kompetanse og behov. Veileder bedriver et aktivt markedsarbeid på vegne av- og sammen med deltaker. Både deltaker og arbeidsgiver følges opp etter ansettelse, ved behov.

 

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Gi oss tilbakemelding ved å klikke deg inn på vår brukerundersøkelse. Du finner brukerundersøkelsen her.

 

Sens er leverandør av Oppfølging i Halden, Øvre Romerike, samt Nesodden og Nittedal.

For mer informasjon om tiltaket vennligst kontakt Kristin Randby Dahler for Nesodden og Nittedal, Jorunn Hansen for Øvre Romerike og Kari Torvanger for Halden.

Kristin Randby Dahler

Teamleder/ Avdelingsleder
900 10 262
Kristin Randby Dahler

Teamleder/ Avdelingsleder

Jorunn Hansen

Avdelingsleder Øvre Romerike
947 99 129
Jorunn Hansen

Avdelingsleder Øvre Romerike

Kari Torvanger

Avdelingsleder Halden
47 900 300
Kari Torvanger

Avdelingsleder Halden