EQUASS-logo_imagelarge
Ringer-i-vannet-stor
fyrtårn-400
arbeid-400
logo_Helt-med
logo LK
Print

Om oss

Sens er en kompetansebedrift med et bredt tilbud innenfor arbeidsinkludering. Bedriften ble etablert i 1966, og gjennom 55 år har vi gitt et tilbud om arbeidsrettet oppfølging til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vi samarbeider med NAV og andre virksomheter med et felles mål om å få flest mulig personer ut i det ordinære arbeidsliv.

Sens Gruppen er organisert i en konsernmodell hvor Sens Eiendom AS, Sens Utvikling AS, Sens Arbeidsinkludering AS og Emploi er konsernets datterselskaper.

Sens Eiendom AS er eier av bygget hvor Sens Gruppen, enkelte avdelinger og hovedkontoret holder til.

Sens Utvikling AS er leverandør av anbudsutsatte tiltak. Sens Utvikling har også ansvar for å utvikle og levere tjenester for hele Sens Gruppen, og jobber utstrakt mot regionalt næringsliv.

Sens Arbeidsinkludering AS er leverandør av de forhåndsgodkjente tiltakene Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid. Sens Arbeidsinkludering tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i JOBB+, tjenester innen logistikk, pakking og montering, IT-tjenester, film- og fotooppdrag, i tillegg til catering- og kantinedrift.

 

Våre lokasjoner

Vårt hovedkontor er i Seljeveien 6 på Løren i Oslo. I tillegg er våre jobbspesialister i Senter for jobbmestring lokalisert på C.J Hambros Plass i Oslo sentrum. Våre veiledere i Oppfølging er lokalisert i Storgata 5 i Halden, Toldbodgata 2 i Fredrikstad, St. Mariegate 68 i Sarpsborg, Torvet 6 på Lillestrøm og ved vårt hovedkontor.

Sens Gruppen med datterselskaper består av 150 faste ansatte, og gir til enhver tid oppfølgingstilbud til om lag 2 000 mennesker. Vi er en privateid bedrift, eid av Hauge Industrier AS, Norsk Medisinaldepot AS og Foreningen Humanitærgruppens Legat. Eiere tar ikke ut utbytte, og overskudd går tilbake til bedriften. Slik kan Sens bistå enda flere mennesker ut i arbeid.

 

Sens er miljøfyrtårn- og Equass sertifisert, medlem av NHOs Ringer i Vannet og Arbeid & Inkludering, godkjent lærebedrift, samt en stolt samarbeidspartner av Helt Med og Lærlingekompaniet.

 

Forslag og tilbakemelding

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Du kan gi din tilbakemelding ved å sende en epost til tilbakemelding@sens.no. Det er fint om du skriver hvilket tiltak du har vært i, og i hvilken periode. Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet iht. Personvernforordningen. Alle henvendelser vil bli besvart.

Tusen takk for at du vil bidra til at vi utvikler oss!