EQUASS-logo_imagelarge
Ringer-i-vannet-stor
fyrtårn-400
arbeid-400
logo_Helt-med
logo LK
Print

Om oss

Sens er en kompetansebedrift med et bredt tilbud innenfor arbeidsinkludering. Bedriften ble etablert i 1966, og gjennom 50 år har vi gitt et tilbud om arbeidsrettet oppfølging til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vi samarbeider med NAV og andre virksomheter med et felles mål om å få flest mulig personer ut i det ordinære arbeidsliv.

Sens Gruppen er organisert i en konsernmodell hvor Sens Eiendom AS, Sens Utvikling AS og Sens Arbeidsinkludering AS er konsernets tre datterselskaper. Sens Gruppen AS er morselskapet hvor fellestjenester og administrasjonen er plassert.

Sens Eiendom AS er eier av bygget hvor Sens Gruppen, enkelte avdelinger og hovedkontoret holder til.

Sens Utvikling AS er leverandør av anbudsutsatte tiltak. Sens Utvikling har også ansvar for å utvikle og levere tjenester for hele Sens Gruppen, og jobber utstrakt mot regionalt næringsliv.

Sens Arbeidsinkludering AS er leverandør av de forhåndsgodkjente arbeidsrettede tiltakene AFT og VTA. Sens Arbeidsinkludering tilbyr også logistikktjenester og har flere kunder innen ordrebehandling, utsendelser og manuelt pakkearbeid.

 

Våre lokasjoner

Vårt hovedkontor er i Seljeveien 6 på Løren i Oslo. I tillegg er våre jobbspesialister i Senter for jobbmestring lokalisert på C.J Hambros Plass i Oslo sentrum og i Jens Wilhelmsensgate 3 på Kråkerøy. Våre veiledere i Oppfølging er lokalisert i Storgata 5 i Halden, Hassingveien 40 i Fredrikstad, St. Mariegate 68 i Sarpsborg, Storgata 6 på Jessheim, Torvet 6 på Lillestrøm og ved vårt hovedkontor.

Sens Gruppen med datterselskaper består av 130 faste ansatte, og gir til enhver tid oppfølgingstilbud til om lag 1 500 mennesker. Vi er en privateid bedrift, eid av Hauge Industrier AS, Norsk Medisinaldepot AS og Foreningen Humanitærgruppens Legat. Eiere tar ikke ut utbytte, og overskudd går tilbake til bedriften. Slik kan Sens bistå enda flere mennesker ut i arbeid.

 

Sens er miljøfyrtårn- og Equass sertifisert, medlem av NHOs Ringer i Vannet og Arbeid & Inkludering, godkjent lærebedrift, samt en stolt samarbeidspartner av Helt Med og Lærlingekompaniet.