Lager- og produksjonstjenester

Miljøarena tilbyr oppdrag innenfor produksjon, pakking, merking, montering m.m. Vi har erfaring med langvarige, kontinuerlige oppdrag for kunder, samt korte enkeltoppdrag. Vi setter kunden i fokus og skreddersyr løsninger etter behov.

Oppdragene utføres av topp motivert arbeidstakere som får opplæring og arbeidstrening hos Sens, og som følges opp av kvalifiserte veiledere.

Vi har tro på at det er plass i arbeidslivet til alle som ønsker å jobbe, og er avhengig av stor bredde/ variasjon i arbeidsoppgavene for å kunne gi et variert tilbud som imøtekommer våre arbeidstakeres behov, interesser og jobbønsker.

Sommeren 2020 etablerte vi et eget showroom hvor vi viser frem produktene til våre samarbeidspartnere. Her finnes det oppdrag fra flere av våre samarbeidspartnere, slik som 07 Media, Tendenz, Sve Profilgaver, Sentraldistribusjon, K2 Vitamin Infiniti, Naturlig Flex og Trippel K2, ETG Grafisk, TG Montgomery, Naturlig Styrke, Naturlig Balanse, Dr, Wellnest og Immunopharma AS.

 

Vi oppfordrer til å ta samfunnsansvar gjennom et samarbeid med oss. Vennligst kontakt, Christer G. Lundquist for å høre mer om hva vi kan bistå med.

Christer G. Lundquist
Prosjektleder Miljøarena
Christer G. Lundquist

Prosjektleder Miljøarena