Inkluderingsordningen JOBB+

I Norge står 8 av 10 personer med utviklingshemming utenfor arbeidslivet. Inkluderingsordningen JOBB+ tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser med tilpasset oppfølging. JOBB+ er rettet mot personer med psykisk utviklingshemming som ønsker seg en meningsfylt arbeidshverdag med kolleger, samhold og varierte arbeidsoppgaver. Den enkeltes ressurser og jobbønsker er utgangspunktet når vi sammen skal skape en meningsfull arbeidshverdag i JOBB+.

Dette inngår i JOBB+:

  • Oppfølging gjennom arbeidsdagen og tilrettelagte arbeidsoppgaver
  • Oppfølgingsgrad i tråd med avtale (1:1 – 1:4)
  • Kartlegging av ressurser og jobbønsker
  • Arbeidsrettet opplæring i grunnleggende ferdigheter
  • Fast kontaktperson som er tilstede hver dag
  • Tverrfaglig miljø med pedagogisk kompetanse
  • Samarbeid med avtalt nettverk
  • Dokumentasjon av oppfølging i tråd med GDPR
  • Etablering av og arbeid i tråd med Min plan (individuell plan)

Arbeidssted er Løren i Oslo, men det er også mulighet for praksis i en ordinær bedrift.

Du er velkommen på besøk til oss for å se hvordan vi har det, og/eller vi kan komme til deg for å presentere inkluderingsordningen nærmere.

Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer om JOBB+:

Fredrik Goa Kjøll, Koordinator og Jobbveileder
40649091 | fredrik.kjoll@sens.no