Jobbmestrende oppfølging | JMO

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et arbeidsrettet oppfølgingstiltak for mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer, som ønsker å komme i jobb. Deltaker følges opp av en arbeidskonsulent og sentrale aktiviteter er blant annet karriereveiledning, kartlegging av erfaring, ferdigheter og jobbønsker, orientering i arbeidsmarkedet, hjelp til å utarbeide CV og søknad, intervjutrening og tilrettelegging av arbeidssituasjon.

Oppfølgingen følger Supported Employment (SE) hvor prinsippet om ordinært arbeid står sentralt. Deltakere får bistand til å finne en jobb som går overens med egne interesser, ferdigheter, kompetanse og behov. Arbeidskonsulent bedriver et aktivt markedsarbeid på vegne av- og sammen med deltaker, og deltaker og bedrift får tilbud om oppfølging etter ansettelse, ved behov.

I oppfølgingen benytter arbeidskonsulent elementer fra kognitiv adferdsterapi (CBT). CBT handler kort fortalt om å finne og lære seg konstruktive måter å tolke og forholde seg til egne tanker og følelser på, slik at deltaker mestrer vansker forbundet med egen sykdom i en arbeidssituasjon. Deltaker har også mulighet til å gjennomføre kognitive treningsprogram for å styrke arbeidsevnen. Arbeidskonsulent skreddersyr programmene, slik at treningen blir hensiktsmessig med hensyn til den enkelte deltakers kognitive utfordringer.

For at deltakers helsemessige situasjon skal ivaretas i jobbsøkerprosessen, forutsetter deltakelse i JMO et forpliktende samarbeid mellom deltakers behandlerapparat, deltaker og arbeidskonsulent.

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Du kan gi din tilbakemelding ved å sende en epost til tilbakemelding@sens.no. Det er fint om du skriver hvilket tiltak du har vært i, og i hvilken periode. Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet iht. Personvernforordningen. Alle henvendelser vil bli besvart.

 

Tusen takk for at du vil bidra til at vi utvikler oss!