Jobbmestrende oppfølging | JMO

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et arbeidsrettet oppfølgingstiltak for mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer, som ønsker å komme i jobb. Deltaker følges opp av en arbeidskonsulent og sentrale aktiviteter er blant annet karriereveiledning, kartlegging av erfaring, ferdigheter og jobbønsker, orientering i arbeidsmarkedet, hjelp til å utarbeide CV og søknad, intervjutrening og tilrettelegging av arbeidssituasjon.

Oppfølgingen følger Supported Employment (SE) hvor prinsippet om ordinært arbeid står sentralt. Deltakere får bistand til å finne en jobb som går overens med egne interesser, ferdigheter, kompetanse og behov. Arbeidskonsulent bedriver et aktivt markedsarbeid på vegne av- og sammen med deltaker, og deltaker og bedrift får tilbud om oppfølging etter ansettelse, ved behov.

I oppfølgingen benytter arbeidskonsulent elementer fra kognitiv adferdsterapi (CBT). CBT handler kort fortalt om å finne og lære seg konstruktive måter å tolke og forholde seg til egne tanker og følelser på, slik at deltaker mestrer vansker forbundet med egen sykdom i en arbeidssituasjon. Deltaker har også mulighet til å gjennomføre kognitive treningsprogram for å styrke arbeidsevnen. Arbeidskonsulent skreddersyr programmene, slik at treningen blir hensiktsmessig med hensyn til den enkelte deltakers kognitive utfordringer.

For at deltakers helsemessige situasjon skal ivaretas i jobbsøkerprosessen, forutsetter deltakelse i JMO et forpliktende samarbeid mellom deltakers behandlerapparat, deltaker og arbeidskonsulent.

 

For mer informasjon om tiltaket vennligst kontakt teamleder Kristin Randby Dahler

Kristin Randby Dahler

Teamleder/ Avdelingsleder
900 10 262
Kristin Randby Dahler

Teamleder/ Avdelingsleder