Oppfølging i Helt Med

Emploi er stolt samarbeidspartner av Stiftelsen HELT MED,  som jobber for at mennesker med utviklingshemming kan få komme ut i ordinært arbeid. Gjennom HELT MED skal utviklingshemmede få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i, og gjennom deltakelse i arbeidslivet skal de få oppleve at de er inkludert og deltakende i samfunnet.

Emploi har ansvar for oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver i området Oslo og Akershus. Vår jobbspesialist bistår med tidsubegrenset individuell oppfølging og støtte etter behov, slik at arbeidsforholdet blir langvarig og vellykket.

For mer informasjon vedrørende oppfølgingen, vennligst kontakt Kenan Hadzijusufovic.

Kenan Hadzijusufovic
Avdelingsleder HELT MED
Kenan Hadzijusufovic

Avdelingsleder HELT MED