For bedrifter

Sens samarbeider med bedrifter på tvers av bransjer og næringer. Vi bistår mennesker ut i jobb og sørger for vellykkede rekrutteringsprosesser gjennom å kartlegge bedriftens behov og presentere aktuelle og kvalifiserte kandidater fra vår portefølje. Gjennom et samarbeid med bedrifter ønsker vi  å dele vår kompetanse innenfor arbeidsinkludering, og bistå slik at vi i felleskap lykkes med å skape et inkluderende arbeidsliv.

Med grunnlag i inngående kartlegging av både bedrift og arbeidssøker, solide samarbeidsavtaler og tett oppfølging, sørger vi for en trygg og vellykket rekrutteringsprosess. Hos oss ligger fokus på samfunnsbevisst rekruttering og verdiskapning for både bedrift og arbeidssøker. Målet er å få kandidaten ut i rett jobb og bistå arbeidsgivere med vellykkede ansettelsesprosesser.

Våre veiledere og jobbspesialister benytter karriereveiledning, utprøving av arbeidsevne og koordinerer med øvrige aktører. De sørger for tett oppfølging av kandidater, både før, under og etter en ansettelse. Veilederne og jobbspesialistene jobber aktivt ut mot regionalt næringsliv for å bli bedre kjent med lokale bedrifter og inngå samarbeid.

Ta gjerne kontakt med en av våre bedriftskontakter å høre mer.

 

«Sens er en profesjonell partner som er flink til å velge de riktige kandidatene som passer inn hos oss. Dette er fordi de kjenner oss som bedrift og kjenner vårt arbeidsmiljø og dermed vet hvilke typer kandidater som er aktuelle. De foretar en utsiling på forhånd hos seg og ser hvilke kandidater de tror passer hos oss, noe som gjør at de kun kommer med aktuelle kandidater slik at vi slipper å ha en stor utvelgelsesprosess om hvem vi tror passer hos oss. Den jobben er allerede gjort hos Sens.» Tom Lundquist, Logistikksjef ved ABK AS

Helene Romset

Fag- og markedsrådgiver Sens Utvikling
47622742
Helene Romset

Fag- og markedsrådgiver Sens Utvikling

Lone Teksum

Veileder og bedriftskontakt Sens Arbeidsinkludering
406 46 013
Lone Teksum

Veileder og bedriftskontakt Sens Arbeidsinkludering