Lunsj_06 (4)
Tapas_02
Dessert_02

Catering og møtemat

SMAK arena leverer cateringstjenester, møtemat og kaker til ditt arrangement, både ved private sammenkomster eller ved leie av våre selskaps- og møtelokaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                Maten lages av topp motiverte arbeidstakere som får opplæring og arbeidstrening hos Sens, og som følges opp av veileder. Vi kan tilpasse menyen etter kundens behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Send en henvendelse til selskap@sens.no for bestilling eller mer informasjon om vår meny.