Digital kompetanse for en digital tid

For å øke digital kompetanse har vi investert i egne PC-er til våre VTA-medarbeidere.   Under nedstengingen i 2020 ble mange av oss sendt på hjemmekontor. Vi måtte da lære oss å kommunisere gjennom videosamtaler, noe som viste seg å være ukjent for flere av våre VTA-medarbeidere.    Men etter kort tid gikk det likevel ganske bra å…

Trivsel på arbeidsplassen

Sens Arbeidsinkludering er sertifisert av «Great Place To Work» som en bra arbeidsplass!     Hos oss har vi lang tradisjon for å jobbe mot et mer inkluderende arbeidsliv. Vi vil at alle som har lyst skal ha et arbeid å gå til, et fellesskap å være en del av, og personlige vekstmuligheter.  Inkludering er en…