Digital fagfrokost

Kompetanseheving og delingskultur er viktig i Sens. Selv om arbeidshverdagen nå er ganske annerledes, med hjemmekontor og digitale plattformer, fortsetter vi å sette fokus på det som betyr mye for oss. Hver fredag kjører vi digital fagfrokost for alle ansatte, med ulik tematikk og interne foredragsholdere. Denne fredagen var det fagansvarlig i Sens, Håkon Vaage…

Jobbhverdagen under koronaviruset

Koronaviruset har ført til en ny jobbhverdag for oss alle. I Sens er fokus å ivareta sikkerheten for alle ansatte, deltakere, kunder og samarbeidspartnere. Vi har iverksatt tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg. Vi fortsetter den tette oppfølgingen av våre deltakere. Karriereveiledning, markedsarbeidet og samtaler foregår via digitale plattformer, epost og telefon. Ansatte…

Samarbeid med Høyskolen Kristiania

Vi ønsker velkommen til Mathilde Meberg og Andreas Westby, praksisstudenter fra Høyskolen Kristiania. Begge studerer HR og personalledelse på 2. studieår. De vil i månedene fremover tilbringe sin tid hos oss, og bistå med ulike prosjekter knyttet til HR- faget. Andreas er 24 år gammel og kommer fra Sarpsborg. Han har bachelor i psykologi og…

Åpning av nytt karrieresenter

I dag har vi feiret åpningen av vårt nye karrieresenter. I tillegg markerte vi at Sens nå er godkjent lærebedrift i institusjonskokkfag, byggdriftfag (vaktmester) og IKT- servicefag. Det nye karrieresenteret vil samle alt av vårt opplæringstilbud, både teoretisk og praktisk, og vil styrke vårt fokus på kompetanse og opplæring på veien mot arbeidslivet. I forkant…

Vi satser på ordinært arbeidsliv!

I Sens har veiledere i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) over en lengre periode erfart at flere deltakere som søker seg inn viser interesse for det ordinære arbeidsliv og har ambisjoner for egen karriere. Sens har tro på at alle mennesker kan delta i den viktige samfunnsarenaen som ordinært arbeidsliv er. Med bakgrunn i dette…

Sens er godkjent lærebedrift

Sens Arbeidsinkludering er nå stolt medlem av opplæringskontoret. Vi er blitt godkjent lærebedrift i institusjonskokkfag, byggdrifterfag (vaktmester) og IKT- servicefag. Godkjenningen gir våre deltakere, i tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA), mulighet til å formalisere egen kompetanse ved å ta fagbrev som lærling eller oppnå et kompetansebevis som lærekandidat. Gjennom læreløpet vil…

Manglerudhjemmet ansetter gjennom HELT MED og Sens

Karoline sammen med direktør for Sens Arbeidsinkludering Christine Elvenes, jobbspesialist Elisabet Aksjer Nordahl, veileder Lone Teksum og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Møt Karoline. Hun er tidligere deltaker ved vår avdeling for Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Nå har hun fått fast jobb gjennom HELT MED- prosjektet, som avdelingsassistent ved UNICARE/ Manglerudhjemmet i Oslo. I dag var det…

Frokostmøte på Sens

På Sens arrangerer vi jevnlig frokostmøter med ulik tematikk, hvor vi inviterer våre samarbeidsbedrifter. Ved dette møtet valgte vi å sette fokus på en helsefremmende arbeidsplass, et aktuelt og viktig tema for alle arbeidsplasser. I den forbindelse var vi heldige å få med oss Julie Gran Johansen som foredragsholder. Johansen er klinisk psykolog og jobber…

Sens Utvikling ekspanderer

I 2018 ble Oppfølgingstiltakene på deler av Østlandet anbudsutsatt. Sens Utvikling ble tildelt fire rammeavtaler, og opprettet i sommermånedene nye kontorer i Halden og på Øvre Romerike, i  tillegg til ny avdeling på vårt hovedkontor. I Oppfølgingstiltakene tilbyr vi individuelt tilrettelagt oppfølging, for å skaffe og beholde ordinært lønnet arbeid. Det jobbes etter Supported Employment…