Gladsak i Sarpsborg!

Veileder Stig André Karlsen i Sens Sarpsborg har bidratt til en skikkelig suksesshistorie som ble omtalt i lokalavisa Sarpsborg Arbeiderblad nå nylig. Stig har jobbet sammen med deltaker Glenn Mørch Grimsrød som er superfornøyd med oppfølgingen han har fått både fra Sens Utvikling og NAV.                    …

Kontinuerlig fokus på Motiverende Intervju

Mange opplever nå å måtte orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet. Dette kan være vanskelig og belastende, spesielt hvis man må bytte bransje og ikke helt vet hva man vil. En slik ambivalens er en vanlig utfordring våre veiledere møter hos jobbsøkere. Heldigvis bruker vi i Sens en god og evidensbasert metode for å håndtere…

Faglig samarbeid med Mike Evans

I Sens er Supported Employment (SE) metodikken sentralt for vårt arbeid og tjenesteleveranse. Vi har vært heldige å ha et tett og godt samarbeid med SE eksperten, Mike Evans over flere år. Evans er tidligere president i European Union of Supported Employment og er en av de fremste ekspertene på SE. Han er involvert i…

Kvalitetsarbeid bidrar til livslang læring

Denne uken har vi hatt revisjonsbesøk fra EQUASS – European Quality in Social Services. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering, som gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Sens Gruppen er nå anbefalt for sertifisering i tre nye år,…

AFT- tiltaket blant topp 15 på landsbasis

2020 har vært et utfordrende år, på mange måter. Til tross for en tid preget av restriksjoner, permisjoner, omstilling og nedgang i ledige stillinger har våre veiledere i AFT- tiltaket gjennom fjoråret avsluttet 50 % av deltakerne til arbeid eller utdanningsløp. Dette resultatet fører oss inn til 14. plass på landsbasis, noe vi er veldig…

Kvalitetsmåling med VTA

I Sens er vi opptatt av å levere kvalitet i alle tjenesteledd. For å sikre en felles kvalitetskultur gjennomfører vi årlige kvalitetsmålinger ved alle våre avdelinger. Denne uken var det tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) som skulle gjennom kvalitetsmåling, for aller første gang. Gjennom tre arbeidsdager ble det gjennomført intervjuer med deltakere, veiledere, avdelingsleder og…

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Dagen er en offisiell FN-dag og har siden 1992 blitt markert over hele verden. Mental Helse har siden 2002 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like…