Digital kompetanse for en digital tid

For å øke digital kompetanse har vi investert i egne PC-er til våre VTA-medarbeidere.   Under nedstengingen i 2020 ble mange av oss sendt på hjemmekontor. Vi måtte da lære oss å kommunisere gjennom videosamtaler, noe som viste seg å være ukjent for flere av våre VTA-medarbeidere.    Men etter kort tid gikk det likevel ganske bra å…

Trivsel på arbeidsplassen

Sens Arbeidsinkludering er sertifisert av «Great Place To Work» som en bra arbeidsplass!     Hos oss har vi lang tradisjon for å jobbe mot et mer inkluderende arbeidsliv. Vi vil at alle som har lyst skal ha et arbeid å gå til, et fellesskap å være en del av, og personlige vekstmuligheter.  Inkludering er en…

Brukermedvirkning i VTA-tiltaket

Hvordan Sens Arbeidsinkludering legger til rette for at våre VTA-medarbeidere kan påvirke tjenesten vi leverer dem.   En betydningsfull rettighet i vårt samfunn handler om muligheten til å påvirke beslutningsprosesser og utformingen av tjenester som angår deg selv – noe som kalles brukermedvirkning.   Dette er et viktig prinsipp som sikrer at alle inkluderes og får anledning til å bestemme over eget liv, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller andre kategorier. I tillegg er det en tydelig sammenheng mellom brukermedvirkning og psykologiske faktorer…