Alle
Sens Arbeidsinkludering
Sens Utvikling
Sens Gruppen

Espen Abrahamsen

Administrerende direktør
971 66 607

Lene Asmyhr

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
414 61 041

Åshild Andreassen

Jobbspesialist
417 30 918

Farah Abbas

Veileder
901 83 678

Cecilie Brynildsen

Arbeidskonsulent
477 10 272

Hildi Bragason

Arbeidskonsulent
414 33 596

Anne Gjertrud Bryn

Arbeidsleder Karrieresenteret
950 09 455

Diana Brkic

Jobbspesialist
912 42 516

Cecilie Borchgrevink

Jobbspesialist
950 57 233

Gry Brandsnes

HR ansvarlig
932 60 109

Tove Irene Bakke

Veileder
909 43 314

Unni Christin Bekkevold

Jobbspesialist
948 88 442

Kristin Randby Dahler

Teamleder/ Avdelingsleder
900 10 262

Anita Johansen Deschington

Arbeidskonsulent
913 36 588

Trine Dyrhaug

Veileder
901 77 577

Nina Elisenberg

Arbeidskonsulent
995 24 442

Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering
977 26 800

Tim Andreas Engebakken

Avdelingsleder Nedre Romerike
932 81 330

Fabian Engström

Jobbspesialist
913 23 374

Lene Christin Finsrud

Arbeidskonsulent
911 51 282

Kenneth Frøystadvåg

Jobbspesialist
990 29 244

Aud Finstad

Resepsjonist
22 80 84 50

Hélène Alice Formo

Veileder
900 11 743

Elin Gundersen

Veileder
903 65 471

Lene Gran

Veileder
907 82 625

Britt Laila Gillerstedt

Veileder
905 36 276

Helene G. Hareide

Direktør Utvikling
930 21 663

Tomas Hofmo

Avdelingsleder Fredrikstad
977 71 577

Line Halstensen

Arbeidskonsulent
994 46 978

Irma Huskic

Metodeveileder/ Jobbspesialist
941 40 397

Henrikke Hodøl

Jobbspesialist
468 25 843

Simen Haugseth

Jobbspesialist
468 23 026

Jorunn Hansen

Avdelingsleder Øvre Romerike og Lillestrøm
947 99 129

Siri Hardangen

Veileder
906 79 004

Anne Marie Hveding

Veileder
951 42 822

Mari Waage Hanssen-Bauer

Spesialpedagogisk veileder

Theresa Marie Ivetorp

Veileder
940 23 291

Helge Johannessen

Driftsansvarlig
970 91 511

Terje Johansen

Økonomiansvarlig
454 71 985

Øystein Johannessen

Arbeidskonsulent
951 02 446

Tove Jakobsen

Koordinator
951 18 568

Thomas Braarud Jensen

Jobbspesialist
909 25 262

Jane Jakobsen

Veileder
909 52 047

Enes Krnjic

IKT - ansvarlig
951 00 833

Erik Kristiansen

Veileder
414 34 584

Siw Helen Kristiansen

Veileder
920 38 821

Mia Helene Knutsen

Veileder
930 37 114

Silje Korsmo

Veileder
481 02 933

Senada Kurtbegu

Spesialpedagogisk veileder
410 65 535

Marit Kjølås

Arbeidsleder kantine
913 67 456

Conny Lexmond

Metodeveileder/ Jobbspesialist
974 01 461

Odd Lindstad

Arbeidsleder Karrieresenteret
974 31 651

Kenneth Langseth

Jobbspesialist
951 02 167

Christer G. Lundquist

Arbeidsleder Karrieresenteret
480 74 530

Roar Marthinsen

Veileder
928 57 102

Karina Myklebostad

Veileder
951 17 263

Elisabet Askjer Nordahl

Jobbspesialist - HELT MED!
906 42 277

Malene Nordahl

Veileder
902 41 514

Kenn Nilsson

Veileder
909 64 140

Nina Helene Oset

Jobbspesialist
948 00 692

Lone Teksum

Veileder
406 46 013

Ina Helen Pedersen

Metodeveileder/ Jobbspesialist
913 18 326

Bjørn Røisum

Veileder
468 18 062

Rakel Malene Røsandnes

Arbeidskonsulent
974 01 139

Omar Sinan Rahbi

Veileder
469 02 773

Nathalie Sturim

Leder anbud og tjenesteutvikling
936 28 402

Knut Sjønnesen

Avdelingsleder Logistikk
901 28 078

Sverre Strand

Arbeidskonsulent
918 89 461

Hallgeir Sæther

Produksjonsmedarbeider
941 61 664

Espen Syr

Jobbspesialist
941 71 256

Cecilie Stenberg Stave

Arbeidskonsulent
902 23 987

Kari Torvanger

Avdelingsleder Halden
47 900 300

Håkon Vaage

Fag- og kvalitetsansvarlig
948 67 018

Roger Vestbø

Arbeidskonsulent
909 16 935

Susanne Wilkens

Operasjonell leder
971 62 617