Alle
Sens Arbeidsinkludering
Sens Utvikling
Sens Gruppen

Espen Abrahamsen

Administrerende direktør
971 66 607

Lene Asmyhr

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
414 61 041

Monica Auby

Avdelingsleder Sarpsborg
480 42 111

Kristin Randby Dahler

Teamleder/ Avdelingsleder
900 10 262

Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering
977 26 800

Tim Andreas Engebakken

Avdelingsleder Nedre Romerike
932 81 330

Helene G. Hareide

Direktør Utvikling
930 21 663

Tomas Hofmo

Avdelingsleder Fredrikstad
977 71 577

Jorunn Hansen

Avdelingsleder Øvre Romerike og Lillestrøm
947 99 129

Helge Johannessen

Driftsansvarlig
970 91 511

Terje Johansen

Økonomiansvarlig
454 71 985

Tove Jakobsen

Koordinator
951 18 568

Enes Krnjic

IKT - ansvarlig
951 00 833

Siw Helen Kristiansen

Fungerende avdelingsleder Øvre Romerike
920 38 821

Elisabet Askjer Nordahl

Avdelingsleder VTA/ Jobbspesialist - HELT MED!
906 42 277

Nathalie Sturim

Leder anbud og tjenesteutvikling
936 28 402

Karoline Nilsen Skeid

Avdelingsleder AFT
971 49 639

Kari Torvanger

Avdelingsleder Halden
47 900 300

Håkon Vaage

Fag- og kvalitetsansvarlig
948 67 018

Susanne Wilkens

Operasjonell leder
971 62 617