Print

Arbeidsforberedende trening | AFT

I Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte behov og usikre yrkesmessige forutsetninger individuelt tilpasset oppfølging og tilrettelegging. Målet med deltakelsen i AFT er å styrke mulighetene for å komme ut i ordinært arbeid eller utdanning.

I AFT jobbes det etter Supported Employment (SE) hvor et overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Deltaker tildeles en veileder som bistår med kartlegging, karriereveiledning, opplæring, studiestøtte og jobbsøk i tråd med forutsetninger, interesser og ferdigheter. Deltaker er aktiv i egen prosess og jobber tett med veileder på veien mot karrieremålet.

Veilederne i AFT jobber systematisk med å innlede relasjoner til aktuelle arbeidsgivere, og har lang erfaring med å tilrettelegge arbeidssituasjoner for mennesker med arbeidshinder tilknyttet ferdigheter, helse og sosiale utfordringer.

En vei inn i arbeidsmarkedet kan være gjennom arbeidstrening. I en arbeidstrening kan man prøve ut hvilke arbeidsoppgaver man mestrer og trives med, og få relevant kompetanse og erfaring. Vi jobber tett med deltaker og arbeidsgiver slik at man får den oppfølgingen som det er behov for.

I Kompasset tilbyr vi undervisning i spennende temaer som er relevante for jobbsøkerprosessen. Det er også rom for å drive med egenarbeid og å få studiestøtte. Dersom det er ønskelig, er det mulighet for å prøve seg på våre interne arenaer innen blant annet kantine og produksjon.

Sens Arbeidsinkludering er godkjent lærebedrift i institusjonskokkfag, byggdriftfag (vaktmester) og IKT- servicefag. Vi gir mulighet til å formalisere egen kompetanse, ved å ta fagbrev som lærling eller oppnå kompetansebevis som lærekandidat. Gjennom læreløpet følges du opp av pedagog og fagveileder, som sikrer tilrettelagt oppfølging og studiestøtte.

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Gi oss tilbakemelding ved å klikke deg inn på vår brukerundersøkelse. Du finner brukerundersøkelsen her.

 

For mer informasjon om tiltaket, kontakt avdelingsleder Karoline Nilsen Skeid.

Karoline Nilsen Skeid

Avdelingsleder AFT
971 49 639
Karoline Nilsen Skeid

Avdelingsleder AFT