Print

Arbeidsforberedende trening | AFT

I Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte behov og usikre yrkesmessige forutsetninger individuelt tilpasset oppfølging og tilrettelegging. Målet med deltakelsen i AFT er å styrke mulighetene for å komme ut i ordinært arbeid eller utdanning.

I AFT jobbes det etter Supported Employment (SE) hvor et overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Deltaker tildeles en arbeidskonsulent som bistår med kartlegging, karriereveiledning, opplæring, studiestøtte og jobbsøk i tråd med forutsetninger, interesser og ferdigheter. Deltaker er aktiv i egen prosess og jobber tett med arbeidskonsulent på veien mot karrieremålet.

Arbeidskonsulentene i AFT jobber systematisk med å innlede relasjoner til aktuelle arbeidsgivere, og har lang erfaring med å tilrettelegge arbeidssituasjoner for mennesker med arbeidshinder tilknyttet ferdigheter, helse og sosiale utfordringer.

På veien mot ordinært arbeid eller utdanning, kan deltaker i samråd med arbeidskonsulent benytte vårt Karrieresenter. På Karrieresenteret tilbyr vi ulike kurs, studiestøtte og arbeidstrening innen resepsjon/ administrasjon, kantine, byggdrift og produksjon.

Sens Arbeidsinkludering er godkjent lærebedrift i institusjonskokkfag, byggdriftfag (vaktmester) og IKT- servicefag. Vi gir mulighet til å formalisere egen kompetanse, ved å ta fagbrev som lærling eller oppnå kompetansebevis som lærekandidat. Gjennom læreløpet følges du opp av pedagog og fagveileder, som sikrer tilrettelagt oppfølging og studiestøtte.

 

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Gi oss tilbakemelding ved å klikke deg inn på vår brukerundersøkelse. Du finner brukerundersøkelsen her.

 

For mer informasjon om tiltaket, kontakt Christine Elvenes eller Karoline Nilsen Skeid.

Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering
977 26 800
Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering

Karoline Nilsen Skeid

Avdelingsleder AFT
971 49 639
Karoline Nilsen Skeid

Avdelingsleder AFT