Arbeidsforberedende trening | AFT

I Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbys personer med usikre yrkesmessige forutsetninger individuelt tilpasset oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid eller utdanning.

I AFT jobbes det etter Supported Employment (SE) hvor et overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Arbeidskonsulent bistår med kartlegging, karriereveiledning, opplæring, studiestøtte, jobbsøk og bistand til å finne en jobb som går overens med egne forutsetninger, interesser og ferdigheter. Videre får deltaker og arbeidsgiver – ved behov – oppfølging etter ansettelse, slik at arbeidsforholdet blir langvarig og vellykket. Deltaker er selv aktiv i egen prosess, og definerer i samarbeid med arbeidskonsulent egne delmål og hovedmål.

Arbeidskonsulentene jobber systematisk med å innlede relasjoner til ulike arbeidsgivere basert på deltakernes interesser og ferdigheter. Arbeidskonsulenter i Sens har inngående erfaring med å tilrettelegge arbeidssituasjoner for mennesker med arbeidshinder knyttet til ferdigheter, helse og sosiale utfordringer. Oppfølging på arbeidsplassen kan blant annet innebære justering av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon, slik at arbeidssituasjon går overens med deltakers forutsetninger og behov.

På veien mot målet om ordinært arbeid, kan deltaker i samråd med arbeidskonsulent benytte seg av ulike interne tilbud som er hensiktsmessige for egen progresjon. Deltaker kan benytte seg av Sens sitt jobbsenter, læringsnettverket og/eller arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.

 

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Gi oss tilbakemelding ved å klikke deg inn på vår brukerundersøkelse. Du finner brukerundersøkelsen her.

 

For mer informasjon om tiltaket, kontakt Christine Elvenes eller Tove Jakobsen.

Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering
977 26 800
Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering

Tove Jakobsen

Koordinator
951 18 568
Tove Jakobsen

Koordinator