Print

Arbeidsforberedende trening | AFT

I Arbeidsforberedende trening (AFT) jobber vi med å styrke deltakernes muligheter for å komme ut i arbeid eller utdanning. Tiltaket er for personer mellom 18- 66 år, og vi har fått 18 plasser øremerket unge under 30 år.

Deltakerne følges opp av en veileder som bistår med kartlegging, karriereveiledning, opplæring og kontakt med arbeidsgivere, i tråd med forutsetninger, interesser og ferdigheter. Deltaker er aktiv i egen prosess og jobber tett med veileder på veien mot karrieremålet.

I AFT jobbes det etter Supported Employment (SE) hvor et overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Deltaker er aktiv i egen prosess og jobber tett med veileder på veien mot karrieremålet.

Veilederne i AFT jobber systematisk med å innlede relasjoner til aktuelle arbeidsgivere, og har lang erfaring med å tilrettelegge arbeidssituasjoner for mennesker med arbeidshinder tilknyttet ferdigheter, helse og sosiale utfordringer.

En vei inn i arbeidsmarkedet kan være gjennom arbeidstrening. I en arbeidstrening kan man prøve ut hvilke arbeidsoppgaver man mestrer og trives med, og få relevant kompetanse og erfaring. Vi jobber tett med deltaker og arbeidsgiver slik at man får den oppfølgingen som det er behov for.

I Kompasset tilbyr vi undervisning i spennende temaer som er relevante for jobbsøkerprosessen. Det er også rom for å drive med egenarbeid og å få studiestøtte. Dersom det er ønskelig, er det mulighet for å prøve seg på våre interne arenaer innen blant annet kantine og produksjon.

Sens Arbeidsinkludering er godkjent lærebedrift i institusjonskokkfag, byggdriftfag (vaktmester) og IKT- servicefag. Vi gir mulighet til å formalisere egen kompetanse, ved å ta fagbrev som lærling eller oppnå kompetansebevis som lærekandidat. Gjennom læreløpet følges du opp av pedagog og fagveileder, som sikrer tilrettelagt oppfølging og studiestøtte.

Brukertilfredshet

Vi er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og ønsker gjerne tilbakemeldinger fra tidligere og nåværende deltakere. Du kan gi din tilbakemelding ved å sende en epost til tilbakemelding@sens.no. Det er fint om du skriver hvilket tiltak du har vært i, og i hvilken periode. Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet iht. Personvernforordningen. Alle henvendelser vil bli besvart.

Tusen takk for at du vil bidra til at vi utvikler oss!

 

For mer informasjon om tiltaket, kontakt avdelingsleder Karoline Nilsen Skeid.

Karoline Nilsen Skeid

Avdelingsleder AFT
971 49 639
Karoline Nilsen Skeid

Avdelingsleder AFT