Trivsel på arbeidsplassen

Sens Arbeidsinkludering er sertifisert av «Great Place To Work» som en bra arbeidsplass!     Hos oss har vi lang tradisjon for å jobbe mot et mer inkluderende arbeidsliv. Vi vil at alle som har lyst skal ha et arbeid å gå til, et fellesskap å være en del av, og personlige vekstmuligheter.  Inkludering er en…