Brukermedvirkning i VTA-tiltaket

Hvordan Sens Arbeidsinkludering legger til rette for at våre VTA-medarbeidere kan påvirke tjenesten vi leverer dem.   En betydningsfull rettighet i vårt samfunn handler om muligheten til å påvirke beslutningsprosesser og utformingen av tjenester som angår deg selv – noe som kalles brukermedvirkning.   Dette er et viktig prinsipp som sikrer at alle inkluderes og får anledning til å bestemme over eget liv, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller andre kategorier. I tillegg er det en tydelig sammenheng mellom brukermedvirkning og psykologiske faktorer…