Kontinuerlig fokus på Motiverende Intervju

Mange opplever nå å måtte orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet. Dette kan være vanskelig og belastende, spesielt hvis man må bytte bransje og ikke helt vet hva man vil. En slik ambivalens er en vanlig utfordring våre veiledere møter hos jobbsøkere. Heldigvis bruker vi i Sens en god og evidensbasert metode for å håndtere…