Faglig samarbeid med Mike Evans

I Sens er Supported Employment (SE) metodikken sentralt for vårt arbeid og tjenesteleveranse. Vi har vært heldige å ha et tett og godt samarbeid med SE eksperten, Mike Evans over flere år. Evans er tidligere president i European Union of Supported Employment og er en av de fremste ekspertene på SE. Han er involvert i…