Kvalitetsarbeid bidrar til livslang læring

Denne uken har vi hatt revisjonsbesøk fra EQUASS – European Quality in Social Services. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering, som gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Sens Gruppen er nå anbefalt for sertifisering i tre nye år,…