Faglig samarbeid med Mike Evans

I Sens er Supported Employment (SE) metodikken sentralt for vårt arbeid og tjenesteleveranse. Vi har vært heldige å ha et tett og godt samarbeid med SE eksperten, Mike Evans over flere år. Evans er tidligere president i European Union of Supported Employment og er en av de fremste ekspertene på SE. Han er involvert i…

Kvalitetsarbeid bidrar til livslang læring

Denne uken har vi hatt revisjonsbesøk fra EQUASS – European Quality in Social Services. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering, som gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Sens Gruppen er nå anbefalt for sertifisering i tre nye år,…