Markering av Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Dagen er en offisiell FN-dag og har siden 1992 blitt markert over hele verden. Mental Helse har siden 2002 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like…