Kvalitetsmåling med VTA

I Sens er vi opptatt av å levere kvalitet i alle tjenesteledd. For å sikre en felles kvalitetskultur gjennomfører vi årlige kvalitetsmålinger ved alle våre avdelinger. Denne uken var det tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) som skulle gjennom kvalitetsmåling, for aller første gang. Gjennom tre arbeidsdager ble det gjennomført intervjuer med deltakere, veiledere, avdelingsleder og…

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Dagen er en offisiell FN-dag og har siden 1992 blitt markert over hele verden. Mental Helse har siden 2002 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like…