Samarbeid med Høyskolen Kristiania

Vi ønsker velkommen til Mathilde Meberg og Andreas Westby, praksisstudenter fra Høyskolen Kristiania. Begge studerer HR og personalledelse på 2. studieår. De vil i månedene fremover tilbringe sin tid hos oss, og bistå med ulike prosjekter knyttet til HR- faget. Andreas er 24 år gammel og kommer fra Sarpsborg. Han har bachelor i psykologi og…