Kvalitetsmåling med VTA

I Sens er vi opptatt av å levere kvalitet i alle tjenesteledd. For å sikre en felles kvalitetskultur gjennomfører vi årlige kvalitetsmålinger ved alle våre avdelinger. Denne uken var det tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) som skulle gjennom kvalitetsmåling, for aller første gang. Gjennom tre arbeidsdager ble det gjennomført intervjuer med deltakere, veiledere, avdelingsleder og…

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Dagen er en offisiell FN-dag og har siden 1992 blitt markert over hele verden. Mental Helse har siden 2002 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like…

Oppfølging i HELT MED- ordningen

Tidligere denne uken feiret vi enda en ansettelse gjennom arbeidsinkluderingsordningen HELT MED, hvor vi bistår med oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne gangen var det Nordberghjemmet som kunne glede seg over å få en ressurs på laget via HELT MED- ordningen. Høyre- politiker og stortingsrepresentant Margret Hagerup var til stede på markeringen og kunne…

Eplehøst med Nordpolen Industrier

Flere av våre VTA- medarbeidere har den siste uken bidratt med epleplukking i Oslos hager. Oppdraget er et samarbeid med vår bransjekollega, Nordpolen Industrier som hver høst er ute og plukker epler. Strålende sol og deilig høstvær har sørget for ekstra god stemning når VTA- medarbeiderne har vært innom flere hager, både private og kommunale.…

Digital fagfrokost

Kompetanseheving og delingskultur er viktig i Sens. Selv om arbeidshverdagen nå er ganske annerledes, med hjemmekontor og digitale plattformer, fortsetter vi å sette fokus på det som betyr mye for oss. Hver fredag kjører vi digital fagfrokost for alle ansatte, med ulik tematikk og interne foredragsholdere. Denne fredagen var det fagansvarlig i Sens, Håkon Vaage…

Jobbhverdagen under koronaviruset

Koronaviruset har ført til en ny jobbhverdag for oss alle. I Sens er fokus å ivareta sikkerheten for alle ansatte, deltakere, kunder og samarbeidspartnere. Vi har iverksatt tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg. Vi fortsetter den tette oppfølgingen av våre deltakere. Karriereveiledning, markedsarbeidet og samtaler foregår via digitale plattformer, epost og telefon. Ansatte…

Samarbeid med Høyskolen Kristiania

Vi ønsker velkommen til Mathilde Meberg og Andreas Westby, praksisstudenter fra Høyskolen Kristiania. Begge studerer HR og personalledelse på 2. studieår. De vil i månedene fremover tilbringe sin tid hos oss, og bistå med ulike prosjekter knyttet til HR- faget. Andreas er 24 år gammel og kommer fra Sarpsborg. Han har bachelor i psykologi og…

Åpning av nytt karrieresenter

I dag har vi feiret åpningen av vårt nye karrieresenter. I tillegg markerte vi at Sens nå er godkjent lærebedrift i institusjonskokkfag, byggdriftfag (vaktmester) og IKT- servicefag. Det nye karrieresenteret vil samle alt av vårt opplæringstilbud, både teoretisk og praktisk, og vil styrke vårt fokus på kompetanse og opplæring på veien mot arbeidslivet. I forkant…