Varig tilrettelagt arbeid | VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er et tilbud for deg som er uføretrygdet og ønsker å jobbe. Hos Sens får du tilrettelagte arbeidsoppgaver som er tilpasset deg og dine behov, slik at dine ressurser og ferdigheter øker. Arbeidsoppgavene vi tilbyr i dag er hovedsakelig pakking, sammenstilling, emballering og oppgaver knyttet til vår nettbutikk. Andre arbeidsoppgaver kan vurderes ut fra dine interesser og ressurser. Noen ganger kan det bety at du får arbeid /praksis hos en ekstern bedrift.

Som deltaker i VTA er du arbeidstaker med arbeidskontrakt. I tillegg til uføretrygden mottar du godtgjørelse ut fra ditt oppmøte.

VTA er ikke tidsbegrenset, det vil si at du kan jobbe hos oss så lenge det er hensiktsmessig og du selv ønsker det. NAV skal likevel jevnlig vurdere om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

For mer informasjon om tiltaket vennligst kontakt fagansvarlig Håkon Vaage.

Håkon Vaage

Fagansvarlig
948 67 018
Håkon Vaage

Fagansvarlig