For bedrifter

Sens samarbeider med bedrifter på tvers av bransjer og næringer. Vi bistår mennesker ut i jobb og sørger for vellykkede rekrutteringsprosesser gjennom å kartlegge bedriftens behov og presentere aktuelle og kvalifiserte kandidater fra vår portefølje. Vi har et stort utvalg av arbeidssøkere med bred kompetanse og erfaring.

Med grunnlag i inngående kartlegging av både bedrift og arbeidssøker, solide samarbeidsavtaler og tett oppfølging, sørger vi for en trygg og vellykket rekrutteringsprosess. Hos oss ligger fokus på samfunnsbevisst rekruttering og verdiskapning for både bedrift og arbeidssøker. Målet er å få kandidaten ut i rett jobb og bistå arbeidsgivere med vellykkede ansettelsesprosesser.

Våre arbeidskonsulenter og jobbspesialister benytter karriereveiledning, utprøving av arbeidsevne og koordinerer med øvrige aktører. De utarbeider individuelle rekrutteringsavtaler i samarbeid med bedriften og sørger for tett oppfølging av kandidater, både før, under og etter en ansettelse.

 

Sens tilbyr også våre samarbeidsbedrifter kurs innen psykisk helse og karriereveiledning. Vi har flere sertifiserte kursinstruktører og tilbyr blant annet kurs i mestring av belastning (KiB) som er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv, og kurs i mestring av depresjon (KiD) som er utarbeidet for personer med symptomer på depresjon, eller som har hatt symptomer på depresjon (mild/moderat). Kursene arrangeres på forespørsel og foregår på dagtid, men kan på forespørsel også arrangeres på ettermiddag/kveld såfremt det er nok påmeldte.

 

Vi er stadig på utkikk etter nye samarbeidsbedrifter. Ønsker din bedrift å ta samfunnsansvar og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv ta kontakt med vår markedsansvarlig, Lene Elisabeth Asmyhr for en uforpliktende prat.

 

«Sens er en profesjonell partner som er flink til å velge de riktige kandidatene som passer inn hos oss. Dette er fordi de kjenner oss som bedrift og kjenner vårt arbeidsmiljø og dermed vet hvilke typer kandidater som er aktuelle. De foretar en utsiling på forhånd hos seg og ser hvilke kandidater de tror passer hos oss, noe som gjør at de kun kommer med aktuelle kandidater slik at vi slipper å ha en stor utvelgelsesprosess om hvem vi tror passer hos oss. Den jobben er allerede gjort hos Sens.»

Tom Lundquist, Logistikksjef ved ABK AS

Lene Elisabeth Asmyhr

Markedsansvarlig
414 61 041
Lene Elisabeth Asmyhr

Markedsansvarlig