Alle
Sens Arbeidsinkludering
Sens Utvikling
Sens Gruppen

Espen Abrahamsen

Administrerende direktør
971 66 607

Lene Elisabeth Asmyhr

Markedsansvarlig
414 61 041

Åshild Andreassen

Jobbspesialist
417 30 918

Cecilie Brynildsen

Arbeidskonsulent
477 10 272

Hildi Bragason

Arbeidskonsulent
414 33 596

Anne Gjertrud Bryn

Arbeidskonsulent
950 09 455

Diana Brkic

Jobbspesialist
912 42 516

Cecilie Borchgrevink

Jobbspesialist
950 57 233

Gry Brandsnes

HR ansvarlig
932 60 109

Kristin Randby Dahler

Teamleder
900 10 262

Anita Johansen Deschington

Arbeidskonsulent
913 36 588

Nina Elisenberg

Arbeidskonsulent
995 24 442

Børre Fredheim

Jobbspesialist
969 13 439

Ann Flikkeid

Arbeidsveileder
995 38 049

Lene Christin Finsrud

Arbeidskonsulent
911 51 282

Kenneth Frøystadvåg

Jobbspesialist
990 29 244

Martin Gjersøe

Jobbspesialist
913 23 374

Sylvia Greni

Arbeidskonsulent
905 36 276

Helene G. Hareide

Direktør Utvikling
930 21 663

Tomas Hofmo

Jobbspesialist
977 71 577

Mette Hegna

Arbeidsveileder
902 43 129

Line Halstensen

Arbeidskonsulent
994 46 978

Irma Huskic

Jobbspesialist
941 40 397

Henrikke Hodøl

Jobbspesialist
468 25 843

Simen Haugseth

Jobbspesialist
468 23 026

Helge Johannessen

Driftsleder
970 91 511

Terje Johansen

Økonomiansvarlig
454 71 985

Øystein Johannessen

Arbeidskonsulent
951 02 446

Tove Jakobsen

Koordinator og kvalitetsansvarlig
951 18 568

Thomas Braarud Jensen

Jobbspesialist
909 25 262

Astrid Qwist Jakobsen

Arbeidskonsulent
902 23 987

Enes Krnjic

Arbeidskonsulent - IKT
951 00 833

Conny Lexmond

Metodeveileder/ Jobbspesialist
974 01 461

Odd Lindstad

Arbeidsveileder
974 31 651

Liv Ofstad

Arbeidsveileder
951 02 167

Nina Helene Oset-Edvardsen

Jobbspesialist
948 00 692

Ina Helen Pedersen

Metodeveileder/ Jobbspesialist
913 18 326

Nathalie Sturim

Leder anbud og tjenesteutvikling
936 28 402

Atle Sogn

Direktør Arbeidsinkludering
938 98 590

Knut Sjønnesen

Leder logistikk
901 28 078

Tom Skullerud

Arbeidsveileder
902 29 275

Sverre Strand

Arbeidskonsulent
918 89 461

Linn-Christin Ramsvik Verlo

Arbeidskonsulent
974 01 139

Håkon Vaage

Fagansvarlig
948 67 018