Alle
Sens Arbeidsinkludering
Sens Utvikling
Sens Gruppen

Espen Abrahamsen

Administrerende direktør
971 66 607

Lene Elisabeth Asmyhr

Markedsansvarlig
414 61 041

Åshild Andreassen

Jobbspesialist
417 30 918

Sofie Autrup

Arbeidsveileder - kantine
913 67 456

Farah Abbas

Veileder
901 83 678

Cecilie Brynildsen

Arbeidskonsulent
477 10 272

Hildi Bragason

Arbeidskonsulent
414 33 596

Anne Gjertrud Bryn

Arbeidskonsulent
950 09 455

Diana Brkic

Jobbspesialist
912 42 516

Cecilie Borchgrevink

Jobbspesialist
950 57 233

Gry Brandsnes

HR ansvarlig
932 60 109

Tove Irene Bakke

Veileder
909 43 314

Kristin Randby Dahler

Teamleder/ Avdelingsleder
900 10 262

Anita Johansen Deschington

Arbeidskonsulent
913 36 588

Trine Dyrhaug

Veileder
901 77 577

Nina Elisenberg

Arbeidskonsulent
995 24 442

Christine Elvenes

Direktør Arbeidsinkludering
977 26 800

Tim Andreas Engebakken

Veileder
932 81 330

Ann Flikkeid

Arbeidsveileder
995 38 049

Lene Christin Finsrud

Arbeidskonsulent
911 51 282

Kenneth Frøystadvåg

Jobbspesialist
990 29 244

Aud Finstad

Resepsjonist
22 80 84 50

Martin Gjersøe

Jobbspesialist
913 23 374

Elin Gundersen

Veileder
903 65 471

Lene Gran

Veileder
907 82 625

Britt Laila Gillerstedt

Veileder
905 36 276

Helene G. Hareide

Direktør Utvikling
930 21 663

Tomas Hofmo

Jobbspesialist
977 71 577

Mette Hegna

Arbeidsveileder
902 43 129

Line Halstensen

Arbeidskonsulent
994 46 978

Irma Huskic

Jobbspesialist
941 40 397

Henrikke Hodøl

Metodeveileder/ Jobbspesialist
468 25 843

Simen Haugseth

Jobbspesialist
468 23 026

Jorunn Hansen

Avdelingsleder Øvre Romerike
947 99 129

Siri Hardangen

Veileder
906 79 004

Theresa Marie Ivetorp

Veileder
940 23 291

Helge Johannessen

Driftsansvarlig
970 91 511

Terje Johansen

Økonomiansvarlig
454 71 985

Øystein Johannessen

Arbeidskonsulent
951 02 446

Tove Jakobsen

Koordinator og kvalitetsansvarlig
951 18 568

Thomas Braarud Jensen

Jobbspesialist
909 25 262

Astrid Qwist Jakobsen

Arbeidskonsulent
902 23 987

Enes Krnjic

Arbeidskonsulent - IKT
951 00 833

Erik Kristiansen

Veileder
414 34 584

Siw Helen Kristiansen

Veileder
920 38 821

Mia Helene Knutsen

Veileder
930 37 114

Tom Syrrist Knudsen

Jobbveileder
480 74 530

Silje Korsmo

Veileder
481 02 933

Conny Lexmond

Metodeveileder/ Jobbspesialist
974 01 461

Odd Lindstad

Arbeidsveileder
974 31 651

Roar Marthinsen

Veileder
928 57 102

Elisabet Askjer Nordahl

Jobbspesialist - HELT MED!
906 42 277

Malene Nordahl

Veileder
902 41 514

Liv Ofstad

Arbeidsveileder
951 02 167

Nina Helene Oset

Jobbspesialist
948 00 692

Ina Helen Pedersen

Metodeveileder/ Jobbspesialist
913 18 326

Bjørn Røisum

Veileder
468 18 062

Rakel Malene Røsandnes

Arbeidskonsulent
974 01 139

Omar Sinan Rahbi

Veileder
469 02 773

Nathalie Sturim

Leder anbud og tjenesteutvikling
936 28 402

Knut Sjønnesen

Leder logistikk
901 28 078

Sverre Strand

Arbeidskonsulent
918 89 461

John Skinnes

Veileder
909 57 831

Henriette Seth

Arbeidsveileder
951 17 263

Hallgeir Sæther

Logistikkmedarbeider
941 61 664

Kari Torvanger

Veileder
47 900 300

Håkon Vaage

Fagansvarlig
948 67 018

Roger Vestbø

Arbeidskonsulent
909 16 935

Susanne Wilkens

Avdelingsleder Halden
971 62 617